508 668 668 667 447 447 info@diecilublin.pl

Ładowarki budowlane teleskopowe

Seria Apollo, Dedalus, Hercules, Icarus, Runner, Samson, Zeus z max udźwigiem od 2500 kg do 21000 kg i wysokością podnoszenia od 5,78 m do 16,9 m

APOLLO 26.6 ­ 54,6 KW

 

DEDALUS 28.7 ­ 79,5 KW

DEDALUS 28.9 ­ 79,5 KW

DEDALUS 30.7 ­ 79,5 KW

DEDALUS 30.9 ­ 79,5 KW

HERCULES 100.10 ­ 129 KW

HERCULES 120.10 ­ 129 KW

HERCULES 190.10 ­ 129 KW

HERCULES 210.10 ­ 129 KW

HERCULES 230.10 ­ 129 KW

ICARUS 40.14 ­85,1 KW

ICARUS 40.17 ­85,1 KW

ICARUS 50.18 ­85,1 KW

SAMSON 50.8 ­ 114 KW

SAMSON 60.9 ­ 114 KW

SAMSON 65.8 ­ 114 KW

SAMSON 75.10 ­ 113 KW

ZEUS 38.10 ­ 55,4 KW

ZEUS 38.8 ­ 55,4 KW

ZEUS 40.7 ­ 55,4 KW